Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


pilot (ไพ-ลัท) n. adj. vt.
1. คนนำร่อง, ผู้นำทาง
2. ผู้ขับขี่เครื่องบิน, นักบิน, นำ, ขับ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน