Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


pill (พิล) n.
1. เม็ด, ยาเม็ด, ยา
2. ยาคุมกำเนิดลูกกลมที่ใช้ในการกีฬา เช่น ลูกบิลเลียด ลูกเทนนิส

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน