Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


pig (พิก) n. vi.
1. หมู, เยียดยัดอัดแอเหมือนอย่างหมู่ในเล้า
2. คนจะกละ, คนมูมมาม, คนสกปรก
3. คนรั้น
4. เหล็กหรือดีบุกที่ออกมาจากเตาหลอม = pig iron, pig tin

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน