Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


piercing (เพีย-ซิง) adj.
1. แทง, เจาะ, ไช, ยิงปรุ, แทงทะลุเข้าไปถึงหัวใจ
2. (หนาว) เข้ากระดูก, (ปวด) จี๋, แหลม
3. ค้นพบ (ความลึกลับ), ค้นคว้า

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน