Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


piece de resistance (เพียซ เดอะ เรสีซทางซ-)
1. อาหารจานที่หนักที่สุดของมื้อ
2. ชิ้นสำคัญของหนังสือละคร หรือการแสดงใดๆ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน