Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


piebald (ไพ-บอลด) adj.
1. มีสีสลับกันสองสี เช่น ดำกับขาว, ด่าง
2. ผสมผเส, หัวมังกุท้ายมังกร
3. พร้อย

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน