Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


pickwickian (พิควีค-เคียน) adj.
1. แบบพิควิค, โอบอ้อมอารี
2. (ความหมาย) เฉพาะผู้คงแก่เรียน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน