Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


pickle (พีค-ค'ล) n. vt.
1. ของดอง, ดอง, เอาเกลือทา (เนื้อสัตว์หรือเนื้อคนที่ถูกเฆี่ยน), แช่ในกรด
2. ชะตายุ่งยาก, ความยุ่งยาก

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน