Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


pickaback adv.
1. แบกไว้บนหลัง, (เครื่องบิน) บรรทุกซ้อนขึ้นไปข้างบน, (รถไฟ) บรรทุก (รถยนต์) ขึ้นไปทั้งคัน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน