Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


pick (พิค) n. vt. vi.
1. แวะรับ, หา (เรื่องทะเลาะ), พบ, ได้
2. อีเต้อ
3. เครื่องแคะหรือจิ้ม เช่น ไม้จิ้มฟัน ไม้แคะหู
4. แคะ, ขุด
5. แคะไค้, เกาะ, แกะ, ละเลียด, เล็ม, จิก, แทะ, เลาะ
6. ถอนขน
7. ล้วง (กระเป๋า) ฉุก, ฉวย
8. จับ, เด็ด, เก็บ, หยิบ
9. เจาะจง, สรร, เลือก
10. คนหรืออันที่ดีเลิศ, สิ่งหรือคนที่ได้เลือกเฟ้นแล้ว

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน