Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


pick up
1. มีใจคอดีขึ้น, มีเนื้อขึ้น, ดีขึ้น
2. เครื่องจับเสียงจากจานเสียงสำหรับขยาย
3. รถบรรทุกขนาดเล็ก

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน