Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


physiognomy (ฟิสิออก-โนะมิ) n.
1. ลักษณะ รูปร่าง หน้าตา, การทำนายนิสัยโดยดูลักษณะหน้า
2. ภูมิประเทศ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน