Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


photosynthetic adj.
1. การเปลี่ยนแปลงในทางเคมีโดยอาศัยแสง เช่น การเปลี่ยนแปลงเนื่องจากใบไม้ถูกแสงแดด, สังเคราะห์แสง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน