Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


phase (เฟส) n.
1. ระยะต่างๆ ของดวงจันทร์ซึ่งฝรั่งแบ่งเป็นสี่ระยะตามวันพระ
2. หน้า, ด้าน
3. ระยะหรือช่วงของสิ่งอื่นๆ ที่กลับไปกลับมา เช่น ไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่นเสียง คลื่นวิทยุ
4. ยก
5. รูป
6. ระยะโรค
7. แง่

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน