Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


pfennig (เฟน-นิก) n.
1. เหรียญทองแดงของเยอรมนี มีค่าหนึ่งในร้อยของมาร์ค

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน