Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


pew (พยู) n.
1. ช่องที่กั้นไว้ในโบสถ์ฝรั่ง สำหรับนั่งฟังเทศน์ ค่าเช่าที่เสียให้วัดเรียว่า pew rent
2. ม้านั่งในโบสถ์

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน