Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


petroleum (พิทโร-เลียม) n.
1. น้ำมันจากดินซึ่งเอามากลั่นเป็นน้ำมันเบนซิน และน้ำมันก๊าด

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน