Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


petrography
1. วิชาที่ว่าด้วยชนิดต่างๆ ของหิน อันเป็นส่วนหนึ่งของ petrology คือ วิชาที่ว่าด้วยกำเนิดและลักษณะของหิน, คำเช่นนี้ลงเสียงหนักหน้า -ระ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน