Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


petrifaction (เพทริแฟค-ฌัน) n.
1. กลายเป็นหิน
2. ทำให้ตัวแข็ง (ด้วยความกลัว), ทำให้แข็งเป็นหิน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน