Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


pestology n.
1. วิชาที่ว่าด้วยสัตว์ที่เป็นอันตรายแก่พืช, ดู pest สัตว์

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน