Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


pest (เพ็ซท) n.
1. สัตว์ที่รบกวนหรือทำลาย เช่นตัวแมลง
2. โรคร้าย
3. มนุษย์ที่ทำลายความสุขของผู้อื่น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน