Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


peso (เพ-โซ) n.
1. เหรียญที่ใช้เป็นหน่วยเงินตราของประเทศในอเมริกาใต้และฟิลิปปินส์

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน