Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


perspectively (เพิซเพค-ทิฝลิ) adv.
1. ส่วนสัดที่ปรากฏแก่สายตา เช่น ของไกลเห็นเล็กของใกล้เห็นใหญ่, วิธีเขียนภาพให้ได้ส่วนสัดอย่างที่เห็นด้วยตาจริง
2. ความซึ้ง, ทิวทัศน์
3. ได้ส่วนสัด, ภาพที่ได้ส่วนสัด, ภาพที่เห็นซึ้ง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน