Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


personal (เพอ-ซแน็ล) adj.
1. เอง, ในตัว
2. ในรูปร่างท่าทาง
3. ส่วนตัว, ด้วยตัวเอง, ด่ากันถึงเรื่องส่วนตัว, เฉพาะตัว, สำหรับตัว

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน