Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


perk (เพิค) vt. vi.
1. เงยศีรษะ, เงย, ยก, ยื่นหน้า
2. พอง (ขน)
3. เสือก, ทะลึ่ง
4. วางท่าสง่าผ่าเผย, ว่องไวหรือกระปรี้กระเปร่า

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน