Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


percentage
1. (เพอะเซน-ทิจ) n. จำนวนร้อยละ, ส่วนร้อย, ค่าชัก, ส่วน, ใช้กับ คำอังกฤษและคำละติน แปลว่า โดย, ดู per ละ
2. เช่น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน