Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


per procurationem
1. (เพอพรอคิวเรฌิโอ-เน็ม,เพอ พโร) โดยอำนาจเป็นผู้แทนบริษัท หรือลงนามให้แก่บริษัท

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน