Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


penthouse (เพนท-เฮาซ) n.
1. เพิง, สิ่งปลูกสร้างที่มีหลังคาเป็นเพิงติดกับตึกใหญ่, บ้านเล็กบนหลังคาตึก

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน