Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


pensionable (เพน-ฌะนะบ'ล) adj.
1. (ข้าราชการ,พนักงาน) ที่มีสิทธิได้รับบำนาญ, (ตำแหน่ง) ที่มีบำนาญ, (อายุ) ถึงขีดที่จะได้รับบำนาญ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน