Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


penetration (เพ-นิทเร-ฌัน) n.
1. ลอด, ทะลุ, แทง, เจาะ, หยั่ง
2. (ความหนาว) แทงเข้าไปข้างใน, (เย็น) เฉียบ
3. บุก (ป่า)
4. การรุก โดยเฉพาะในทางเศรษฐกิจ, แทรกซึม
5. (เสียง) แหลม, (กลิ่น) แรง เฉียบแหลม, มองเห็นเหตุการณ์ทะลุปรุโปร่ง
6. ทำให้ซึมซาบ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน