Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


pendant (เพน-แด็นท) n.
1. จี้
2. สิ่งใด ๆ ที่ห้อยลง, โคมกิ่ง, กระเช้า, ตุ้มหู้
3. ธงสามเหลี่ยมบนเสาเรือ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน