Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


penalize (พี-แนะไลส) vt.
1. อาญา, ทัณฑ์, โทษ, ลงโทษ
2. ปรับไหม, ค่าปรับ
3. ถ่วงน้ำหนัก (ม้า)

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน