Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


pedigree (เพด-อิกรี) n. adj.
1. พงศาวดารพืชพันธุ์ วงศ์วานเทือกเถาเหล่ากอ ของคน ม้า สุนัข ปศุสัตว์, (ม้า) ที่มีเชื้อสายดี

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน