Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


peculiar (พิคยูล-เยอะ) adj.
1. เฉพาะคนเดียว, เป็นพิเศษ, อย่างยิ่ง, ลักษณะพิเศษ
2. พิกล, ประหลาด, ความประหลาด

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน