Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


payment (เพ-เม็นท) n.
1. ชำระ, ชำระค่าจ้าง, ให้ค่าจ้าง, ค่าจ้าง, เงินเดือน
2. ทดแทน, แก้แค้น
3. รับโทษ
4. ได้ผลคุ้มค่าโสหุ้ย
5. ให้ประโยชน์
6. ซื้อมาโดยราคา
7. แสดง (ความเคารพ), ให้ (ความเอาใจใส่)
8. โรยหรือหย่อน (เชือก)

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน