Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


pay (เพ) n. vt. vi.
1. ชำระ, ชำระค่าจ้าง, ให้ค่าจ้าง, ค่าจ้าง, เงินเดือน
2. ทดแทน, แก้แค้น
3. รับโทษ
4. ได้ผลคุ้มค่าโสหุ้ย
5. ให้ประโยชน์
6. ซื้อมาโดยราคา
7. แสดง (ความเคารพ), ให้ (ความเอาใจใส่)
8. โรยหรือหย่อน (เชือก)

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน