Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


pawl (พอล) n.
1. สิ้นสปริงอย่างบนแกนไขลานนาฬิกาที่บังคับให้เฟืองหมุนไปทางเดียว

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน