Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


patronage (เพ-ทระนิจ) n.
1. ผู้อุปการะ, คนชุบเลี้ยง, ผู้อุปถัมภ์, พระบรมราชูปถัมภ์
2. สนับสนุน, อุดหนุน
3. ทำทีกรุณา, วางโต

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน