Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


patentee (แพเท็นที-) n.
1. ผู้ได้รับสิทธิบัตร ให้ทำจำหน่ายของสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ผู้เดียว

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน