Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


patchy (แพช-อิ) adj.
1. ปุปะ, แก้ไข
2. ประนีประนอม
3. แผ่น, หย่อม, เป็นหย่อม, ตอน
4. รอยแต้ม, รอยปะ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน