Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


partizan (พา-ทิเส็น) n. adj.
1. ผู้ที่เข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด, ลำเอียง, ถือพวก
2. ทหารที่ใช้ทำการรบกวนข้าศึก, หลังแนวรบ, พลพรรค

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน