Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


parting (พา-ทิง) n. adj.
1. ฉบับย่อยของหนังสือ
2. ส่วน
3. พราก, แยกทาง, แบ่งแยก, แยก
4. จากกัน, เมื่อเวลาจาก
5. เผยอ, ปริ (ปาก)
6. แสก (ผม), รอยแสก
7. แตก, ผ้า) ขาด, (เชือก, สละ, ยอมจาก
8. บทบาทในการแสดงละคร, คำพูดในบท, ตัวละคร
9. หน้าที่
10. ฝ่าย, ข้าง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน