Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


partiality n.
1. เป็นบางส่วน, ดู part ส่วน
2. เข้ากับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด, ไม่ยุติธรรม, อคติ, ความพอใจในบุคคล หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใด

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน