Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


parquet (พาเค-) n. vt.
1. พื้นทำด้วยไม้ท่อนเล็ก ๆ สลับสีกัน, ทำพื้นเช่นนี้

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน