Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


parallelogram of forces
1. รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานที่มีเส้นทแยงแสดงผลรวมของกำลังต่างทิศกัน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน