Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


parallel (แพ-แร็ลเล็ล) n. adj. vt.
1. เส้นขนาน, (เส้น) ขนาน, เส้นรุ้ง
2. เปรียบ, เสมอ, เท่าเทียม, สิ่งเปรียบ, สิ่งเท่าเทียม, ความคล้ายคลึง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน