Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


paradox (แพ-ระด็อคซ) n.
1. เรื่องตรงกันข้าม, คำเช่นนี้มักลงเสียงหนักที่ แพ-, คำพูดที่ตรงกันข้ามกับความรู้สึกของคนทั่ว ๆ ไป เช่นว่า "ความตายเป็นการเริ่มต้นแห่งชีวิต"
2. วัตถุหรือบุคคลที่ผิดธรรมดา, สิ่งที่เต็มไปด้วยลักษณะขัดกัน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน