Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


paradise (แพ-ระไดส) n.
1. สวนแห่งอีเด็น อันเป็นที่ที่พระผู้เป็นเจ้าประทานให้อาดัมและอีฟอาศัย, ที่ที่เต็มไปด้วยความสุข, สวรรค์, ฟากฟ้าหิมพานต์, แดนสุขาวดี

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน