Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


paper (เพ-เพอะ) n. adj. vt. vi.
1. กระดาษ, ปิดกระดาษ (ผนัง), หนังสือพิมพ์
2. ข้อสอบไล่
3. คำบรรยายซึ่งนำมาอ่านในชุมนุมชน โดยมากเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
4. เอกสาร โดยมากใช้เป็นพหูพจน์ว่า papers (เพ-เพิส)
5. มีอยู่แต่ในหนังสือ, เช่น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน