Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


panorama (แพโนะรา-มะ) n.
1. ภาพที่คลี่ขยายออกมาให้ดูทีละน้อย, ภาพที่มีส่วนกว้างมากกว่าส่วนสูงหลายเท่า, ภาพที่เห็นได้กว้างขวาง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน